Om Naturfællesskaber

Du er her: Hjem » Om Naturfællesskaber

Vi tager mennesker med ud i naturen – og ind i fællesskabet

Stigningen af mennesker i mistrivsel, med diagnoser og ensomhed, er stærkt bekymrende.

Vi ser et stort behov for at give unge og voksne – lige fra kontanthjælpsmodtageren til karrieremennesket – et mentalt frirum langt fra skærme og følelsen af at skulle præstere. I naturens åbne rum med højt til himlen lægger vi trædesten til at finde vej i vildnisset af valg og oplevede krav i livet.

Med naturen som trivselsgenerator er vi en hånd i ryggen og skaber meningsfyldte fællesskaber.
Vi insisterer på at skynde os langsomt og være nærværende. Uden andet støj end fuglenes fløjten skabes der overskud til refleksion, dialog og (gen)opblomstring af kompetencer og sociale færdigheder. De kompetencer og færdigheder bliver den enkeltes rettesnor og vejviser videre i livet.

Naturen er for alle

Naturfællesskaber er vokset ud af Mandefællesskabers arbejde gennem en årrække med mandlige borgere i udsatte positioner i fællesskaber i naturen. I samarbejde med flere danske jobcentre har vi hjulpet mandlige borgere ind på eller tættere på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Og det bliver vi ved med. Fordi vi ved, at natur og fællesskab virker. Det har vi senest set i VELUX FONDEN-projektet Fodfæste gennem naturen.

Men mere end 1.100 timers vandring i skoven og omkring bålet i sol, blæst, regn og sne med mændene fornægter sig ikke.
For når det har vist sig at virke for mænd i udsatte positioner, så virker natur og fællesskab naturligvis også for os andre.

Vores erfaringer står heldigvis ikke alene

For ophold i naturen og følelsen af social integration har en dokumenteret positiv indvirkning på vores mentale sundhed.

Vi ønsker at flere får glæde af effekt af vores særlige naturbaserede metode.

Derfor tilbyder Naturfællesskaber:

  • indsatser i samarbejde med jobcentre målrettet unge og voksne borgere i udsatte positioner i fællesskaber i naturen.
  • ledervandringer – i grupper og 1:1 – med udgangspunkt i Naturfællesskabers Ledertrivselsesmodel.
  • at hjælpe sygemeldte (eller tæt på sygemeldte) kunder fra pensionskasser og forsikringsselskaber
  • medarbejdervandringer – i grupper og 1:1 – i Bidstrup Skovene på Midtsjælland
  • at du kan blive certificeret i Naturfællesskabers naturbaserede metode

 

Vi glæder os til at vi ses i naturen!