Ledervandringer

Du er her: Hjem » Ydelser » Ledervandringer

Fordybelse og refleksion ved ét af de særlige steder på ledervandringen

I en mere og mere digital verden oplever mange af os, at vi lever et liv ved siden af naturen.

De fleste af os har dog en længsel efter at leve mere med naturen.
Det er ikke mystisk. For det ligger kodet i vores DNA.

I et til stadighed mere accelererende samfund mener vi derfor i Naturfællesskaber, at det er en nødvendighed med regenerative vadesteder – sammen og alene – hvor vi kan tage luft ind og nyorientere os i vores liv som leder.

Det var en fordybende ledervandring, med tid til refleksion og rigtig god opfølgning på mine refleksioner.

Jeg blev også beriget af de øvrige deltageres refleksioner.

Bos ledelse af vandringen var sublim og gav tryghed, så jeg tror vi alle lige kom et spadestik dybere ned i hvem vi er og hvad der er de vigtigste værdier for os hver især.

Tak for en god dag i skoven!

– Eskild Urhøj, ejer og leder af EU Coaching

Forbind naturen til din ledelse

Du har måske prøvet en teambuldingdag i naturen med tovtrækning, krydse et vandløb og forskellige samarbejdsøvelser.
Det kan i den grad noget og giver nogle fælles oplevelser, du kan snakke med dine lederkollegaer og medarbejdere om hen over frokostbordet og kaffeautomaten. Erfaringen er blot, at de oplevelser ikke for alvor fæstner sig og i stedet hurtigt siver ud af organisationen, når hverdagen ruller og møderne ligger som perler på en snor.

Naturfællesskabers ledervandringer er en anden og mere sanselig oplevelse, hvor erfaringen er, at ledervandringen vil sidde i dig i længere tid til gavn for dig, dit lederskab og din organisation.

Som leder har du mange bolde i luften og arbejder i et højt tempo med en aktiv målrettet opmærksomhed. Denne effektivitet og målrettethed er nogle gange på bekostning af den spontane opmærksomhed, som giver plads til refleksion og visioner i livet i almindelighed og som leder. Den spontane opmærksomhed styrkes og aktiveres i naturen.

Det kræver mod at sætte en retning og have en vision for sin organisation. Det langsigtede og strategiske blik styrkes ved målrettet at give plads og luft til den spontane opmærksomhed, da den er essentiel for trivsel og for det gode lederskab.

Først og fremmest TAK for sidst!

Jeg oplevede dagen i skoven så utrolig udviklende, grænseoverskridende – men samtidig grænseskubbende på den gode måde. Det var en kæmpe oplevelse at få dine inputs og udspil til refleksioner ved kraftpunkterne, for bagefter at kunne arbejde, og gå ind i sig selv på vandringen – for det kunne man slet ikke lade være med. Det var vidunderligt at få lov at gå selv uden forstyrrelser.

Jeg har talt min oplevelse den dag igennem flere gange med venner og familie, og hver gang går der nye ting op for mig. Både for mig privat, men bestemt også iht hvordan jeg leder, ønsker at lede og hvorfor jeg har de udfordringer jeg mener jeg har.

Jeg føler allerede jeg har fået god gavn af at være i skoven med dig og de andre, jeg oplevede jeg agerede anderledes i en ledelsessituation fordi jeg havde nogle tanker, og redskaber med fra skoven.

Jeg oplevede det også som værende utrolig stærkt at dele den oplevelse med de andre, og blev draget og rørt af deres historier og handlinger derude.

Jeg var slet ikke forberedt på hvor tæt på den tur skulle vise sig at komme, men er virkelig taknemmelig over den rejse det har startet for mig. Det er ikke sidste gang – det er helt sikkert !

– Louise, leder

Hvordan styrker vi din vision?

Den spontane opmærksomhed opstår i naturen, når vi bevæger os og lader blikket vandre tilfældigt rundt uden mål og med. Det er mentalt restituerende og åbner døre til nye tanker og ideer – som ikke ville opstå på samme måde på kontoret eller i mødelokalet.

Vi har erfaring med og viden om, hvilke naturmiljøer, der fremmer mental restitution og spontan opmærksomhed, så deltagerne kommer til stede i nuet og profiterer af de omgivende kræfter og fortællinger i naturen.

Hvad består en ledervandring af?

Ledervandring med dine lederkollegaer

Dagen starter med en introduktion til dagens program. Vi ønsker at skabe en oplevelse af being away (link til forskning), hvorfor vi vil invitere til, at mobiltelefoner enten efterlades i bilen eller alternativt indsamles, hvorefter de selvfølgelig udleveres ved dagens afslutning.

Herefter introducerer vi Naturfælleskabers Ledertrviselsmodel “Ny ledelse – fra fødsel til død”, som vil danne teoretisk bagtæppe gennem ledervandringen.

På vores vandring skal vi besøge tre særligt udvalgte steder i skoven. Stederne rummer dels fortællinger, som vi kobler os til i vores liv som leder og som dels indgår i Naturfællesskabers ledertrivselsmodel.
Vi går i stilhed og med afstand mellem de tre steder. Det gør vi for at aktivere vores tavse viden eller tacit knowledge. Den viden, du ikke ved, du har, bliver aktiveret. Når den tavse viden aktiveres gennem vandring, kommer du også tættere på det, som er rigtigt for dig at gøre – i dit liv og i dit lederskab.

Ved hvert sted får du god tid til at dele det, der falder dig ind med udgangspunkt i det sted, vi er, og den historie, der knytter sig til stedet. Du deler kun, hvis du har lyst, og ellers sidder du blot med dig selv, dine lederkollegaer og dine refleksioner.
Vi runder vandringen af med at genbesøge ledertrivselsmodellen, som vi i fællesskab reflekterer over samt evt. et lækkert og nærende måltid mad.

I kan vælge en ledervandring med en varighed af:

  • fem timer (med let forplejning undervejs) eller
  • syv timer inkl. et nærende og lækkert måltid mad eller
  • et internat fra fx kl. 12.00-12.00, hvor I overnatter i en hytte i skoven. Her vil der også være indlagt en øvelse i naturen om aftenen efter aftensmad samt afrunding og refleksioner efter morgenmad næste dag.

Hvad får du som leder med hjem?

  • Naturfællesskabers Ledertrivselsmodel som dit nye ledelseskompas
  • Nye øjne på dig selv og dine lederkollegaer i et roligt og rekreativt rum langt væk fra whiteboards og oplyste lokaler
  • Du får en ideel mulighed for sparring med lederkollegaer i en anden arena, som vil åbne op for andre typer af sparring og delinger, som I kan bygge videre på efterfølgende.
  • Fornyet blik på dig selv som leder. Hvad skal du skrue op for? Hvad skal du skrue ned for

Jeg må indrømme, at det var noget helt specielt. Det gav mig en indsigt i mig selv, som jeg ikke tidligere havde fået øje på. Det kræver lidt mod at bryde grænser, specielt sammen med nogen man kun kender gennem arbejdet, men det er det hele værd.

Det er længe, længe siden jeg har været så fredfyldt og i balance med mig selv, som jeg var da jeg tog hjem derude fra.

Dennis Martlev, Direktør

Ledervandring uden dine lederkollegaer – sæt ny retning for din ledelse

Naturfællesskaber tilbyder også individuelt designet ledervandringsforløb, hvor du som leder gennem en række sessioner i naturen á 1,5 times varighed arbejder med det, der fylder for dig i din ledelse med udgangspunkt i Naturfællesskabers Ledertrivselsmodel.

Ro, fordybelse og fokus. 3 ting der var plads til i dag. Det er alt andet end et “quickfix” til hverdagen, men tværtimod en prioritering af, hvordan man som leder får skabt plads til at handle hensigtsmæssigt, og undgår motivationsdræbende brandslukninger.

Det er ikke sidste gang jeg prioriterer at komme i det gode gear!

Yunus Borgstrøm, ledelsesudvikler