Grobund til fremtiden

Du er her: Hjem » Fondsprojekter » Grobund til fremtiden

Refleksive samtaler i naturen

Antallet af unge kvinder i psykisk mistrivsel er desværre stærkt stigende.
Naturfællesskaber, Cabi, Aarhus Kommune og Huset Relief har modtaget en bevilling fra Det Obelske Familiefond til at gennemføre projektet ”Grobund til fremtiden” over 2 år og 8 måneder for unge kvinder mellem 18 og 29 år i psykisk mistrivsel uden job og uddannelse.

Projektet har fokus på overvindelse af ensomhed og opbygning af personlig styrke gennem fællesskab i naturen kombineret med beskæftigelsesrettede aktiviteter for dermed at hjælpe de unge kvinder ind på en uddannelse eller i et arbejdsfællesskab.

De unge kvinder er de mest udsatte repræsentanter for en stærkt stigende gruppe af unge kvinder i Danmark, der i større eller mindre grad mistrives og lider af fx angst, depression, ensomhed, stress eller selvskade.

Vi ønsker i dette projekt at hjælpe målgruppen af unge kvinder i psykisk mistrivsel til en bedre fremtid. En fremtid hvor de tør tro på, at de har kompetencerne til at indgå i sociale fællesskaber og samfundet som sådan. Hvor de ikke falder ned i huller af ensomhed, men søger fællesskaber, mestrer livet med de udfordringer, der følger med det og har styrke til at tage en uddannelse eller indgå i et arbejdsfællesskab sammen med kolleger.

I projektet rykker vi beskæftigelsesindsatsen ud i skoven og inddrager virksomheder og den unges jobkonsulent. Ud over de beskæftigelsesrettede aktiviteter er de centrale metodiske elementer i projektet, som vi vil afprøve: opbygning af sunde mestringsstrategier via fysiske øvelser, vandringer, meditation & mindfulness, samtalebaserede øvelser, fælles madlavning og fællesspisning samt guidet fælleslæsning.

Kontakt Bo Johannes Thiesen, hvis du vil vide mere om projektet.