Velkommen til Naturfællesskaber

Vi tager mennesker med ud i naturen – og ind i fællesskabet

Målgrupper

unge

Der er brug for en bæredygtig indsats for at skabe holdbare og rentable resultater for unge borgere i udsatte positioner.

Naturfællesskabers indsats for unge er baseret på flere års metodeudvikling og stærke resultater fra blandt andet fondssamarbejder.

Læs mere

voksne

Naturfællesskabers indsats for voksne borgere med komplekse udfordringer er en helhedsorienteret indsats.

Her imødegår vi ensomhed og løfter borgernes mentale sundhed, så de genfinder ressourcer til at påbegynde en bevægelse mod arbejdsmarkedet.

Læs mere

ledervandringer

Din trivsel som leder er afgørende for, at du fungerer godt som leder – og som menneske.

Naturfællesskaber ledervandringer forbinder naturen til din ledelse og styrker din spontane opmærksomhed til gavn for dig og din organisation.

Læs mere

Borgernes typiske udfordringer

Stress, angst og depression

Borgere med stress, angst og depression bliver ofte sat i den samme målgruppe, da der er mange
snitflader mellem dem.Der er naturligvis også forskelle, og inden for den specifikke målgruppe, fx
stressramte, er der igen vigtige nuancer.
Tit er det ekstra begrænset med overskud, og vores indsats starter med meget få krav. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet (og sig selv) kan være lang og skal have tid.
Naturen og det tillidsbaserede fællesskab med ligesindede i vores indsatser giver ekstra strøm på batteriet. Og i fællesskab med borgeren afsøger vi, hvordan det genopladte batteri kan bruges i forhold til at hjælpe borgeren til at opnå tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Ensomhed

Ensomhed er blevet en epidemi i Danmark. Hvert år koster ensomhed samfundet flere milliarder i tabt produktion og sundhedspleje.

Det er altså dyrt for samfundet – og for den enkelte. Ensomhed kan medføre stress, depression og søvnforstyrrelser samt forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og stofskiftelidelser.

Ensomhed skal bekæmpes, men hvordan? Studier viser, at vi i højere grad er tilbøjelige til at se udfordringer som mere overskuelige, når vi skal løse dem sammen med andre.

Derfor har Naturfællesskaber gjort fællesskabet til en central del af vores metode – og vores navn. Du kan læse mere om vores metode og forskningen bag her.

Diagnoser

Mange borgere i vores indsatser har en diagnose. Det kan være en grad af autisme, ADHD eller skizofreni og nogle gange to eller flere diagnoser – en såkaldt komorbiditet.

Nogle borgere er velmedicinerede, andre er ikke. Uanset er det noget vi tager hånd om og hensyn til og har et samarbejde om med de andre fagprofessionelle omkring borgeren.

Ofte giver borgerne dog udtryk for at de i naturen føler de har færre symptomer og nogle gange føler sig helt symptomfrie. Denne oplevelse af at have færre symptomer prøver vi at genskabe og lave en transfer til ind i de andre sfærer i borgerens liv.

Dårlig nattesøvn

Et gennemgående tema i de målgrupper, Naturfællesskaber arbejder med, er dårlig nattesøvn.

Nervesystemet og tankerne har måske svært ved at falde til ro, når man lægger sig i sengen om aftenen og skal lave den til tider sværeste øvelse for os mennesker: at slappe af. Der er måske vendt op og ned på døgnrytmen, og det er svært at finde motivationen til at ændre den, fordi der ikke er noget at stå op til næste dag.

Med mindre borgeren ønsker det, arbejder vi ikke direkte med nattesøvnen, men mere med borgerens ønsker og drømme for sit liv, så borgeren finder en motivation for at få en god nattesøvn. Ofte står den dårlige nattesøvn i vejen for at tage de skridt, der skal til for at komme nærmere de ønsker, borgeren har for sit liv.

Den friske luft og den fysiske aktivitet i naturen har også den positive effekt, at borgerne bliver naturligt trætte.

Kognitive udfordringer

Har en borger nedsat kognitiv funktionsevne, skruer vi ofte op for visualiseringen af de snakke, vi har rundt om bålet.

En ordinær uddannelse er måske ikke inden for rækkevidde, og vi skifter ofte fokus til arbejdsmarkedet, og hvilke muligheder der ligger i dette felt. Måske er et kursus en mulighed, fx i gaffeltruck eller en EGU, så der åbnes flere døre ind til arbejdsmarkedet.

I denne målgruppe er der ofte behov for støtte til deres almene daglige livsførsel, og vi kigger derfor på, om borgeren får den støtte vedkommende har brug for, fx fra en hjemmevejleder, et bosted, familien osv..

Der er mange fordele ved at opholde sig i naturen, når du har kognitive vanskeligheder. Den spontane opmærksomhed, som opstår i naturen, giver hvile til den del af hjernen, som er udfordret og på overarbejde. Menneskets opmærksomhed er delt op i målrettet opmærksomhed, som bruges, når hjernen arbejder, og spontan opmærksomhed, som kommer, når vi slapper af mentalt.

Ophold i naturen fremmer den spontane opmærksomhed, og derfor kan den målrettede opmærksomhed hvile. Herved opstår der en begyndende mental restitution. Læs mere om forskningen bag spontan opmærksomhed i naturen her.

En hjerne, der har været på overarbejde i skolen, på arbejdsmarkedet, i jobcentret mv., har rigtig godt af at træne den spontane opmærksomhed, da det giver fornyet energi og plads til nye ideer og tanker. At bevæge sig i naturen og lade blikket vandre tilfældigt rundt uden mål og med, måske få øje på noget, der optager og fascinerer sindet, er mentalt restituerende.

Ny udsathed

Der er opstået en ny udsathed blandt unge, der ikke handler om den klassiske udsathed, som vi kender den med en social arv, der skal brydes.

Den handler om nogle tendenser i vores samfund, hvor de unge føler et pres omkring tempo, præstation og psykologisering. De oplever en øget præstationskultur i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og en udbredt perfektionskultur i ungdomslivet.

Flere undersøgelser viser, at ungdomskulturen er præget af høje forventninger til udseende og krop, som forstærkes af sociale mediers fremstilling af kropsidealer og krav om selviscenesættelse. De lever i en højhastighedstid, hvor den samfundsmæssige acceleration og konkurrence er forøget, mens tid er blevet en knap ressource.

Hos Naturfællesskaber får de lov at trække stikket til alt dette og undervejs i vores indsats finde en vej ind i, hvordan de kan forholde sig til disse vilkår.

Om os

For kommuner

For borgere

For ledere

Fondsprojekter

Grobund for fremtiden

Fodfæste gennem naturen

|

Det siger man om vores forløb

Da jeg startede på URkraft, var jeg en mand, der ikke troede, at jeg var god nok. Jeg havde ikke meget selvtillid. Jeg følte, at jeg ikke var lige så god som alle andre. Alle dage lignede hinanden. Der var ikke rigtig noget at se frem til. URkraft-forløbet gjorde en kæmpe forandring for mig. At deltage i forløbet var stærkt medvirkende til, at jeg i dag er kommet i job. I mandefællesskabet omkring bålet, kunne jeg i et trygt rum fortælle om mig selv og mine op- og nedture. Jeg kunne spejle mig i de andres fortællinger. Og så fandt jeg ud af, at jeg fysisk faktisk kunne meget mere, end jeg troede, da vi byggede tømmerflåden. Jeg fik mere og mere tro på mig selv. I dag har jeg et job, hvor jeg bruger mig selv fysisk, og min ryg – som siden min arbejdsskade har voldt mig store problemer – har aldrig haft det bedre.

Thomas H
Tidl. aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager og tidl. deltager i URkraft – mænd, natur og fællesskab – nu i job

Det er en ny tilgang til at hjælpe fastlåste mænd, der normalt bliver håndteret i et velmenende, men meget kvindedomineret system. Vi kan se, at det gør en stor forskel, når de kommer sammen ud i naturen og eksempelvis bygger en tømmerflåde eller sidder omkring et bål. Her ser de andre mænd med samme udfordringer i øjnene og kan lettere åbne op for en glemt energi, der styrker deres indre motivation til at rykke sig ud af den situation, de er endt i.

Troels van Dijk
Tidl. områdeleder, Jobcenter Odsherred

Hvor er det et fantastisk åbent og ærligt rum, man kan skabe under åben himmel – omkranset af fjord, skov og bål. Jeg har deltaget i URkraft-forløbet i Halsnæs i 2021.For mig har fællesskabet og samtalerne betydet, at jeg har oplevet et fantastisk frirum, som virkelig har fået mig til at reflektere over, hvor jeg er i mit liv – og hvor jeg gerne vil hen. Og hvordan.
Jeg har fået det markant bedre mentalt og forløbet har også givet mig overskud til at kommer videre, bl.a. er jeg er kommet videre med mine psykiske udfordringer og med min økonomiske situation. Udover det, har jeg nu fået overskud til selv at starte bålfællesskaber op – inspireret af URkraft.
Urkraft-forløbet har helt enkelt givet mig lysten og især kræfterne til igen at kravle op af mit hul og komme videre i livet.

Henrik
tidl. deltager i URkraft – mænd, natur & fællesskab, Halsnæs 2021

“Det giver en åbenhed. Vi mænd skal sgu aldrig græde. Vi skal være sådan nogle hårdføre nogen. Men herude kan man åbne op for den bløde side af de mænd, der kommer her. Og det er jo derfor vi kommer videre.
For mig er det her udelukkende positivt. Vi kan jo se, at det virker. Nu er det snart 4 ud af 5 her, der er kommet i job. Så på en eller anden måde, så er det noget, der virker.” Sagt i P1-programmet ‘Mændene i skoven’.

Kim
Tidl. aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager og tidl. deltager i URkraft – mænd, natur og fællesskab – nu fået førtidspension bl.a. pga. afklaring gm. URkraft